W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub skarg dotyczących możliwego naruszenia praw własności intelektualnej, wyślij nam e-mail na adres Legal@whosebilling.com , identyfikując w sposób szczególny prawa, które mogą zostać naruszone, oraz produkt (-y) oskarżony.

(Ten adres e-mail dotyczy wyłącznie praw własności intelektualnej i problemów prawnych. Inne żądania mogą nie uzyskać odpowiedzi.)